OCR Output

u ä jag död, sade Pete,
så jag kan inte skriva

själv. Mina andefingrar
skulle gå rätt genom skriv¬
maskinen om jag försökte,
och så ä jag också så för¬
> baskat slö i dag. Av med
Sp hatten, mister Remington,
för skrivbiträdet och dubbelt genomslag, Jack,
för tidningarna äro ena riktiga slöfockar, då det
gäller att returnera manuskript — och så sätter
vi musan i gång. Alltså:

»Det var en vacker förmiddag i september.
Pete hade öppnat ett av ateljéfönstren och klivit
ut på taket med modellen Luisa, en svartlockig
ungmö från italienska kvarteret. Solen stod redan
högt på himmelen och gassade på plåttaket och
Luisa, som fann sin filt obehövlig, sträckte väl¬
behagligt ut sina vita lemmar, obekymrad om de
gapande ansiktena mittemot.