OCR Output

147

— Pete, glömde hon att ta giftet innan hon

somnade ?
— Visst, Jack, hur tror du annars hon eljest
skulle kommit hit och stå modell i slutet av

historien!