OCR Output

137

oss med ett: — Egentligen skulle fan ta er, pojkar,
men som jag har brått att komma i väg, så ska ni
ändå få era pengar — ja, hälften menar jag —
för riktigt nöjd ä jag inte, en kapten skall väl
kunna se sin egen skuta åtminstone vid dagsljus.

— Jamen tänk på tyskarna, inföll Pete.

— Ja, du sa ett ord, U-båtarna. Gubben såg
tankfullt på sin pipa.

— U-båtarna ä nu ett jädrans gissel och min last
av päron och potatis är värd pengar och så har
ni ju räddat mitt gamla liv. Boys, ni ska få
pengarna — men, jag drar av åtta dollars för
träbenet som du sparka sönder för mig.

Pete 1og.

— Visst tusan, onkel, träben växa inte på träd
— drag bara av.

Vi fingo våra hundranittiotvå dollars och rodde
i land.

— Och båten blev förstås torpederad, Pete?

— Ja, av en färgblind U-båtschef.

— Men Pete, inte hade tyskarna U-båtar uppe i
Michigan?

— Anekdotfördärvare, sade Pete endast och gav
mig en föraktfull blick.