OCR Output

— Jemini Holyday, Jack, vad gubben Hick skall
bli förtjust. 2

— Säkert, Pete, kom så går vi hem.

Nu var det uppgjort att vi skulle träffa kapten
Hick nästa morgon för att få våra surt förvärvade
dollars och i god tid stodo vi vid kajen och sökte
efter »Mary and Martha», som ju måste finnas
någonstans därute på det gröna vattnet.

— Tror du det dröjer länge innan gubben kom¬
mer, sade Pete. I detsamma hördes plasket av
åror och en jolle lade till nedanför kajen. Det var
gubben Hick. — Helloh, är det ni, boys, ropade
han, jag kom i morse — förbannad historia. Sko¬
naren ä borta, jag har rott omkring i flera timmar
och ger mig fan på att det är myteri med i spelet.

— Nej, men kapten då, inföll Pete, »Mary and
Martha» finns, den ä bara så förbaskat bra målad.

— Ja, men för fan — den ska väl kunna ses,
skrek gubben, annars kan man ju ej komma om¬
bord. | FRE

Vi stego ned i jollen och efter en stunds roende
lyckades vi tack vare våra prejande rop borda
det osynliga skeppet. ;

Gubben Hick hade knappast satt foten på däck
och övertygat sig om, att han kunde se sin sko¬
nare från för till akter, förrän han vände sig till