OCR Output

— Då skall du, by Jove, få måla'»Mary and
Martha» 1 den där krigsmålningen åt mig. Jag
ligger här ännu en vecka — och du, han vände
sig till mig, du skall också hjälpa till. — Och
priset? frågade Pete, som alltid är praktisk — tror
han. — Priset — fri färg, mat och dryck och
hundra dollars per man, då arbetet är klart — om
jag tycker om det, tillade gubben försiktigtvis.
Pete och jag sågo på varandra.

Hundra dollars och fri kost i en vecka, det var
ju inte så dåligt — nog kunde vi måla camouflage
— det var ju bara den renodlade expressionismen,
och Amedée Ogenfants tavlor i reproduktion hade
vi ju i ateljén.

— Kyss till! sade Pete, och så gåvo vi gubben
vår hand på beslutet. E

— Nu skall jag en tripp till S:t Louis på en
tre, fyra dar, sade gubben, reser i morgon för¬
middag, så i morgon bittida går vi ut och köper
färg. Jag känner på mej att får jag bara min
skonare ommålad går jag trygg för de förbaskade
U-båtarna, dom säjer att dom sett ett periskop
utanför Milwaukee. ;

Gubben var nu rätt oredig och dillade om att
det vore bäst att komma till kojs.

Vi togo en bil och kommo ned till kajen, varest