OCR Output

som sagt, inte märkte vi något av de nya rika.
Våra tavelramar torkade, sprucko, förlorade glans
och föllo isär, våra dukar mörknade, flagade av
och blevo dunkla. Vi rökte våra Corn-cobs och
drucko vårt enkla öl och lyssnade till granaternas
brak i newspaperen och då och då togo vi oss
en långpromenad och sågo tappra regementen in¬
packas på de tyska U-båtarnas 12” måltavlor
som kallas transportångare och det var just
under en sådan promenad, som Pete fick ett arbete
— ett arbete som han naturligtvis skötte alltför
väl. Vi kommo flanerande utför en av gatorna i
närheten av hamnen, då vi sågo en gubbe med
träben stå mitt i ett spårvägsspår och vinka med
nävarna — det var rätt sent på kvällen och föga
trafik, och då vi hunnit fram till honom, utbrast
han: — Boys, jag har kört fast här med benet.
Mycket riktigt, träbenet hade fastnat i spåret och
borta i hörnet till Michigan street kom spårvagnen
i full fart, det var ingen tid att förlora, Pete spände
till träbenet, ett brak; gubben tog ett hopp bak¬
länges och förbi for vagnen under en störtskur
av svordomar från föraren. i

— Holy Moses, det där var nära ögat, skrek