OCR Output

en av Flanderns skyttegra¬
var hade Hunter, akvarel¬
listen, funnit döden, om¬
given av gråa och röda fläckar, '
de färger han mest av allt
älskade.

Långe Wilson satt fången någonstädes långt
inne i Das grosse Vaterland och åt potatis, åtmin¬
stone skrevo tidningarna så, och de övriga av
vår klick svettades i Onkel Sams khaki uti instruk¬
tionslägren under väntan på transportångaren till
Europa. Det var alltså endast Pete och jag som
ännu sutto kvar i vår gamla ateljé, och vi hade
det inte heller så värst muntert, ty visserligen
upplyste dagspressen oss om, att nya miljonärer
växte som svampar ur jorden och att Tiffany,
juvelmannen ni vet, måst ta till sina egna stenar
för att fylla bristen på smyckenas mångfald, men