OCR Output

närer och med alla författare också för resten

Nelson var en lång, mager herre med sluga
ögon bakom sina runda glasögon och från Ohio
och som han var av en äkta ekonomisk natur
var han själv allting i lokalen, konsthandlare, bi¬
träde, klerk, upphängare och då kassörskan var
borta, biljettförsäljare med.

Han, Nelson, var sin företrädare Mocks full¬
komliga motsats, ty han lånade oss pengar, bjöd
på visky, men hade svårt att få sälja tavlor eme¬
dan han skrämde köparen — inte med sitt ut¬
seende, men genom att han av ett olyckligt öde
fått förmågan att just när han helst ville verka så
förtroendeingivande som möjligt verkade raka mot¬
satsen. Detta lyte visste han förstås inte om
men han var en bussig prick och alla tyckte om
honom.

Nu stod han mitti konsthallen och viskade.
Han viskade alltid. — Turpin — du saknar den
högre visheten.

Turpin log överlägset ned från sin höjd och

— Nelson, du skall ej tala om den högre så
länge du äter cigarretter med kniv och gaffel —
Nebukanesar.