OCR Output

125

= Hur så gåt det rant för dig?

— Nej, men månen går ned på min tavla.

Jag vände mig om. Jo visst, månen gick ned
på Petes »Nattstämning i Zoologiska trädgården»,
gled så fint och sakta rätt ned.

Jag störtade fram till duken, som ännu var våt.

— Tacka tusan för att den går ned, den har
lossnat och nu åker hela kakan, har jag icke
alltid sagt att du använder för mycket linolja.

— Buff, vad jag blev rädd, sade Pete, du kan
inte tro så ohyggligt det kändes att i spegeln se
fullmånen gå ned bakom lejonburarna. Jag tordes
faktiskt inte vända mig om på en lång stund.
Aldrig supa mera! Kom, så kila vi ned och få en
månskensvisky hos Patersons.

Pete och jag voro snart färdiga och vår gemen¬
samma kassa som stod på 0,5, det vill säga inte
var större än att vi hade dubbelt så många behov
com medel till att tillfredsställa den med, upp¬
delade i två delar ifall någon av oss skulle komma
bort i trängseln.

Det var väldigt hett och kvavt nere på gatan,
men hos Mocks var det svalt. Nelson, konst¬
handlaren var just i dispyt med en lång skald,
Turpin hette han, för Nelson disputerade med alla.
Han hade inte haft konsthandel en vecka förrän