OCR Output

Utmärkt, då sätta vi repristecken före »Det är
bara en olägenhet» och efter »transponera» menar
jag. i

Läsaren skall alltså, då han hunnit till »massvis
med idioter som lärt sig läsa» och så vidare, gå
tillbaka till berättelsens början och läsa till heliga
B-dur, då är jag med, och sedan fortsätta direkt
efter sista ordet i denna mening.

— Ingen dum idé, Pete, men hur, när och var?
En stad med tre billiga konstsalonger finnes ej att
ta var söm Helst...

— Hur menar du, Jack?

— Jo, vi skulle ju transponera ner första novel¬
len i Henrys bok till konst, och där står om
tre krogar, alltså måste vi ha tre konsthandlare
som vilja bli av med affären, därtill en över¬
svämning och så ett begynnelsekapital av minst
tusen dollars. Medge, Pete, att O. Henry gör det
ej lätt för oss, levde han, skulle jag ringa upp och!
skälla. Naturligtvis finns det en liten håla någon¬
stans med vårt nummer. Vi titta efter i handels¬
kalendern. Jag vet att Janitown har en. Skriv:

»Vi hade verkligen turen att få tag i en stad
med endast två konsthandlare, men tyvärr låg
staden mittpå en stor prärie och järnväg fanns.
Emellertid reste vi dit och till vår stora häpnad