OCR Output

efter hans hjältars hjältedater, men inte finna
något som passar vår speciella. begåvning.

— Tyst du, Jack, förstår du inte att jag tran¬
sponerar om den, så att den passar för oss. Vi
få aldrig misslyckas i några historier, vi ä natio¬
nens stolthet och nationella hopp och alla konst¬
närers föredöme. Skriv alltså vidare:

»Pete lät boken sjunka i knäet.

Han, O. Henry, vad han måtte ha legat i, fort¬
satte han och pekade på boken han läst uti, och
sådana idéer han hade, det måtte varit ett ljuvligt
liv att få vara hjälte i hans noveller.»

— Nej, vet du, Pete. Vad tror du läsaren tycker
om att läsa berättelsen två gånger?

— Nej, du har rätt, Jack, vi tar väl och gör ett
sånt där, vad heter det nu igen, repris, »repris¬
teckem. Ta hit musiklärarens första grunder. Tack.
Jo, här står: »Slutet av ett tonstycke eller berät¬
telse», inte sant, Jack, »eller en större avdelning
därav betecknas genom ett vinkelrätt dubbelstreck,
kallat sluttecken.» Nej, det behöva vi ej. »En av¬
delning som skall upprepas», här är det, Jack,
»kallas repris. Sluttecknet förses då med punkter,
vilkas läge på ena eller andra sidan om sluttecknet
utvisar vilkendera omdelningen bör omtagas, slut¬
tecknet kallas då även repristecken.»