OCR Output

3
»Nej, inte alls», svarade han och så gick jag
min väg.

Nästa morgon var gubben död och flådd. Jag
menar tatueringen var borta.

Harris, överläkaren, tittade på gubben och sen
sa han: »Den gubben har inte dött en natur¬
lig död, titta bara på naglarna. Här är gift med
i spelet. Vem skötte honom i natt?» — »Bell», sva¬
rade jag och vinkade till karlen. Han kom och
såg darrig ut. »Nå, Bell?» frågade Harris, »vad
gav ni gubben här?» — »Han fick det pulver
doktor Hocker lämnade», svarade Bell. Jag hade
lämnat litet luminal ifall gubben skulle bli orolig,
men den dosen kunde han omöjligt dö av och
det talade jag om för Harris. »Nå, vi öppna
väl honom», tyckte han och i förrgår var saken
klar, gubben hade minst tjugu doser luminal i
sig, tillräckligt att döda en kamel för. Bell var
försvunnen, men vi fingo snart nog fatt i honom
med polisens hjälp, och då bekände han att han
i flera år flått av liken deras tatueringar — det
är mest sjömän som komma till oss — och dessa
skinnbitar hade han garvat och spänt upp och
sålt till en samlare — till juden menar jag.

— Vad kunde han göra med dem? inföll Pete.

— Tja — det finnes ju köpare till allt. Kanske