OCR Output

Då drog han fram den här tavlan. »Den är
målad på trumskinn», sa han, »men så är det det,
att den är litet suddig i linjerna, kan ni åta er att
bättra på den en smula ?»

Ja 'jag lovade att göra vad jag kunde — och
nu kommer det konstiga. Du var ju ute i går kväll
och vid niotiden ringde Hocker, du vet, medi¬
cinaren, upp och ville ha grogg. All right, sa jag
och vi satt väl ett par timmar och småpratade och
han gick då och då och tog en duk och tittade på
den — så fick han tag i den här tavlan och kom
fram med den i ljuset. »Vaåd fan nu då», sa han,
»den ä ju målad på människohud.»

Vad säger du om det, Jack?

Nå, jag berättade detsamma jag nyss berättat
för" dig och så slog det mig plötsligt att
juden frågade mig om jag kunde anatomi, och
hur belåten han sett ut då jag svarte nej. »Och den
är målad på trumskinn», hade han ju också sagt.
Skulle det möjligen ligga någon ful historia
bakom? Jag delgav mina funderingar till Hocker.
»Tja», sa han, »man vet ju inte så noga, men låna
mig ett metermått så ska jag mäta tavlans dimen¬
sioner, den förefaller väl stor fyrtiofem gånger
tjugufem. Det passar», sa han. »Det måtte ha varit
en grov bjässe, som fått släppa till skinnet.»