OCR Output

69

Jag drev för ett par dagar sedan nere i stan
i en av gränderna och där i ett fönster ser jag
en ring, som jag tyckte om och gick in för att
fråga om priset.

»Priset?» sa juden bakom disken.

»Priset — ni får ringen till skänks.»

»Till skänks», utbrast jag förstås rätt häpen,
för när får man väl något till skänks nuförtiden
och särskilt i Chikago.

»Ja, ni ska förstås göra mej en tjänst tillbaka»,
sa han.

»Och va skulle det vara ?»

»Jo, ser ni», och så sänkte han rösten och
lutade sig fram över disken mot mig, »jag behö¬
ver er hjälp. — Jag ser att ni är målare, det
syns alltid och jag behöver just en målare. —
Målar ni figur eller landskap ?»

»Jag målar allting», sa jag förstås.

»Mariner också ?»

»Visst», sa jag, »mariner med.»

»Utmärkt. — Har ni någon kunskap om ana¬
tomi ?»

Nu tyckte jag förstås, att gubben var eu smula
konstig, men inte skäms jag för att jag inte vet
var trumpetmuskeln sitter på en vindögd negress,
så jag svarte nej.