OCR Output

59

svartpolerade revet låg torrt, så att man såg den
gula och rosenröda korallen sticka upp.» Tack,
Stevenson ..¬

— Vi ä alltså på Samoa, Pete?

— Ja, en stund. Ta nu ett nytt ark så börja vi
med Alaska. Det skall vara något med hundspann
förstås och blodiga fötter och em eskimå, som
förföljer den vite uslingen, som förförde hans
egen älskade Tjimdada Komovitsch — låter det
inte eskimåiskt, Jack?

se arma fofmng; svarade jag, det blir något
nytt. Alltså:

»Hon tyckte om att fara ut med hundarna i den
bitande kölden, som stack henne i kinderna och
drog blodet i starkare fart genom ådrorna.»

Framåt eftermiddagen hade vi fått ihop en
präktig soppa. Mest Jack London förstås, inte så
litet R. Stevenson, Custics »Hämnaren» hade även
fått lämna bidrag och när så Pete äntligen reste
sig upp ur sin klubbstol efter fem timmars trägen
diktamen, voro vi så trötta att vi ej orkade läsa
igenom manuskriptet utan slogo vi in det som det
var och på vägen till vår restaurang slungade Pete
kuvertet i em brevlåda.

Ett par dagar efteråt fingo vi brev från Ker¬
modyredaktören och han var ilsken som: ett: bi: |