OCR Output

58

inte den där tjocke Kermody uttryckligen i sitt
brev så här: »Ni torde godhetsfullt iakttaga föl¬
jande: 1) Novellen bör vara 2,500 ord lång.
2) Novellens handling bör försiggå antagligen
på Samoa eller annan ö i Söderhavet eller i
Alaska, likgiltigt var, men absolut på endera av
dessa platser...» Puh.

Jack, vi griper väl verket an, för femtio dollars
ä femtio dollars: Vad har vi egentligen för källor
att ösa ur. Jack London, Russel, Stevenson och
Beach — det räcker en stund.

— Langa mig Stevenson »Under tropikernas sol».
Eller låt mig se ett slag på Alaska — Jack London
igen — Welton, Corliss. Vet du vad, Jack, vi
skriva om båda två, det blir ju hundra dollars ...?

— Skriver du, Jack, så slår jag upp källskrifter
och en viskygrogg. Här står i »Nordlandets
dotter» en bra fras, den knycker vi till att börja
historien med — alltså:

»How-ha var endast en kvinna, ättling av en
lång rad fiskätare och köttslukare och hennes
etiska, vi skriver idiotiska, det låter bättre, begrepp
voro lika råa och simpla som hennes blod.»

— Handlar det om Alaska eller Samoa, Pete?

— Det vet jag inte än, Jack, skriv:
»Det: var ebb och den yttre randen av det