OCR Output

53

skalden. Maskiner äro fabrikens själ. En skröplig
och omodern fabrik är en sjuk kropp med dålig
själ. En dålig själ kan ej giva goda resultat. Se
och jämför bilden av vårt etablissemang med
Duff & Palmers. Är det ej som om man såge en
oduglig åldring bredvid den starke, friske yng¬
lingen som sjuder av livslust och vitalitet. Köp
därför blott dammsugare från Kracker & Huntley,
som är den starke ynglingen och undvik Duff &
Palmers fabrikater.»

— Där ser du att min idé var god fast det
var en jädrans risk, sade Pete. Jag kunde ej annat
än instämma.

Men slutet gott, allting gott — heter det ju.
— Jack, kila ned och köp oss en pint bier. Vi ha ju
över femtio cents kvar i kassan och vi måste ha
stimulans, nu gäller det livhanken igen. Jack, vad
säger du om en corner i oljefärg?