OCR Output

laren för ärekränkning och sen gå hem och skjuta
mig. :

— Ring upp Duff & Palmers, sade Pete och om
en stund hörde vi Nelson, hur han i telefon rela¬
terade det skedda.

Duff & Palmers tycktes inte fullt så säkra i
sadeln som dagen förut och lovade titta ned, saken
började anta allvarliga former och om en timme
stannade en bil utanför Mocks och Duff & Pal¬
mers trädde in. Vi voro kvar och sutto och rökte
och blevo förstås föreställda för de båda affärs¬
männen.

— Nå, Nelson, hur står nu saken och ni, herr
artist, hur ställer ni er till det hela. Här är
tydligen ett allvarligt försök å färde att skada
vårt renommé, vår fabrik — exteriören vill säga
— är ju onekligen en smula skrabbig, men knap¬
past så svår, som ni gjort den, herr Cummin. Nå
det är väl en smaksak. Emellertid hava vi beslutat
att bjuda eder femhundra dollars för tavlan.

Nelson såg vördnadsfullt på Pete och jag såg
hur han räknade »tjugu procent på femhundra gör
mig åttio, gör mig hundra dollars — — —»

De båda herrarna togo tavlan med sig i bilen.
Nelson fick hundra dollars och Pete och jag
gingo hem.