OCR Output

49

— Nelson blev ju förstås upprörd, det långa
renlevnadshelgonet, sade Pete då han kom igen.
Han ringde genast upp Duff & Palmers och talade
om vad som hänt och herrarna grinade honom
förstås rätt upp i luren och sade, att nog visste
de att Kracker & Huntley voro idioter, men att
de voro så stora idioter, att de i konkurrenssyfte
köpte en tavla till femhundra dollars då de kunde
få sem fotografi-till: fem, sdet:erckante + dem;
och så vidare —

Pete smålog. — Skrattar bäst som skrattar
sist, sade han.

Följande dag ringde Pete upp Nelson och frå¬
gade: — Nå, har Kracker & Huntley hämtat
tavlan. Jag hörde Nelsons skrockande skratt och
orden: — Nej du, din; skojare ,—— —

Framåt eftermiddagen gingo vi ned till Mocks.

Nelson föreföll bekymrad. — Fan vet hur det
är med det här tavelköpet egentligen. Här hade I
varit inne tvenne herrar från Kracker & Huntley
och bett få tavlan över Duff & Palmers fabrik ned¬
sänd till sitt kontor i och för påseende och inköp. i
De skulle ha tavlan som ,en jämförande bild vid |
sidan av en av deras nya fabriker. Den ene av I
herrarna hade sagt: — Hade jag en fabrik av- |
målad med det utseendet skulle jag stämma må- |

4, — Elgström, ”Chikagobohéme". |