OCR Output

Pete bara småmyste och så gick en vecka. En
dag kom där ett brev till Pete. Han räckte mig
papperet och sade: — Titta.

Jag grep papperet och läste:

Mister Pete Cummin, Investigator street 108,
Chikago.

Vi hava uppmärksammat eder tavla hos Mock
och vilja köpa den. Uppgiv tid och plats då ni
är disponibel för ett besök på vårt kontor Clark
street 39.

Högaktningsfullt

Kracker & Huntley.

— Kracker & Huntley, den stora dammsugar¬
fabriken. Duff & Palmers förnämsta konkurrent,
vad fan skola de med tavlan?

— Tja, sade Pete, jag vet inte, kanske tycka de
att »blodpaltsfabrikens» utseende är värt att spri¬
das. De ha ju nyss fått sin nya fabrik i gång
ute på väster. Jag går ned till Mocks och talar
med Nelson.