OCR Output

47

Intet svar.

Jag gick fram och lutade mig över hans axel.
Gudarnas skymning — det var en totalvy av Duff
& Palmers etablissemang. Pete och fotografier?
Nej, det passar inte alls. Emellertid var det omöj¬
ligt att få ett ord ur honom annat än om helt var¬
dagliga saker.

Pete var en oerhört flitig människa när han
satte den sidan till och på tre dagar hade han
duken färdig. Att han använde ett övermått av
eickativ, så duken torkade så det knastrade i
lärften, berodde ju bara på brådskan att få
färgerna torra.

Klockan 5,45 den 18 maj hade Pete sin tavla
klar. Det var Duff & Palmers fabrik, men av den
snygga, tegelröda verkligheten, som fotografiet
så väl återgivit, hade Pete gjort ett sammetsbrunt
grönskimrande huskomplex, vilket såg ut att
kunna dölja alla möjliga slags hemska korv¬
fabriker och kattmalningshistorier. Pete sade själv,
det liknar min själ en blodpaltsfabrik. — Och denna
ruskiga tavla, sade jag, ämnar du söka få sälja
till Duff & Palmers. — Ja visst, sade Pete.
— Då är du antingen optimist eller också spritt
galen, genmälde jag.

Tavlan kom ned till Mock och hängde några