OCR Output

ej, vet du vad, mister Jack.
Inte en tavla såld på fjorton

dar, inte en beställning. Inte
en enda bokförläggare orkar
slå upp namnet Pete Cummin
i telefonkatalogen och bedja
> mig att göra ens ett omslag.
5 Fy tusan och så dessa fem¬
hundra Sullivantavlorna, Gud vare tack, att ram¬
makaren tog ramarna tillbaka plus litografierna.
Det var för resten lika gott åt honom —

Pete tystnade och lät sin tandpetare rotera
mellan läpparna. | |

— Jag säger dig, Jack, fortsatte han, här måste I
göras mynt. Labradorresan hägrar fortfarande för |
mig, som en finare dröm — har du för resten |
varit på Duff & Palmers reklamutställning —? |
Den med de tretusen skyltarna, som inte fingo ;
pris. Vi gå dit.