OCR Output

berömda serien av tio signerade litografier från
Alaska, sälja nu dessa inramade för endast tio
dollars per serie. Endast och allenast för att varje
amerikanskt hem skall få ett minne av den störste
av konstnärer i vår tid sälja vi dessa serier. Själva
göra vi en förlust av fem dollars på varje serie
men vårt samvete säger oss att vi göra rätt. Ty de
fem dollars vi förlora gå till Sullivans gamle fader,
com nu förlorat sitt enda stöd.

Graham & Wihnter,

bokförläggare.»

Skriv, Jack. — De ha stenarna kvar. Ack, dessa
hajar och fem dollars gå till Sullivans far. Att jag
inte tänkte mig för bättre — aldrig kunde jag
ana att stenarna voro kvar.

Pete riktigt kved.

— Stenarna, Pete? sa jag.

— Ja, de litografiska plattorna. Det är ju ut¬
givarna av »Alaska, my home», som annonsera,
förstår du ej det.

Där sutto vi med våra femhundra tavlor...