OCR Output

31

Pete blinkade till mig. — Det där var väl inte
dåligt påhittat? ;

— Fyrahundrafemtio? Ja, kyss till och så tjugu
procent på det — nittio dollars. Ja kör till. Skicka
upp ett bud med pengarna men kvickt och sen,
Jack, ska vi festa så skyskrapornas betong ska
förlora järnarmeringen.

— Sa du järnarmering? sade Pete och såg
upp från papperet. Nej, jag tycker vi ska låta
hjältarna i berättelsen gå efter pengarna — inte
skickar en konstjude fyrahundra dollars aderton
trappor upp? Nej, du får hitta på något bättre,

Då kan du i stället skriva.

Vid sextiden kom den gamle herrn upp till
oss. — Här ä kvittot på handpengen. Juden
blev glad som hell och bjöd på en cigarr. Tack,
det blir två dollars.

— Nu ringer jag, sade Pete. Hallå, är det
209578 X.

Är det Mock? Jo.

Jo, det är Pete Cummin — — —

Just då ringde telefonen

Pete tog luren.

— Jo, det är från Mock.

Vi ha nyss fått ett anbud på tusen dollars på
er »Jordbävning» av en äldre herre Vanderveld