OCR Output

et är alldeles märkvärdigt, sade
Pete, att människor som köpa
tavlor bli rika, men de som
sälja dem, det vill säga vi, bli
fattigare och fattigare.

— Alldeles riktigt, sade jag,
CE pär sitta vi med det mest för¬
bluffande vackra konstverk i världen, gjort i
kompis — du har för resten gjort husen för
sneda, mina ä mycket bättre och ingen vill köpa
det. Jag anser att mister Rubinstein eller vad han
nu hette, den där grismålaren: och alla hans
Sileiniusser och Helene Fourment inte är värd
fem cents vid sidan av oss.

Ja, kära Pete. Här sitta vi nu i den stora staden
högt upp, aderton trappor då man ej tar hissen,
och suger på våra penslar — för annat ha vi ej
att suga på. Damn it — något måste göras.
Time is money, säger skalden.