OCR Output

Min ärade medarbetare mr Irwing, som varit skild
från sin familj i femton långa år i köld och snö
och fattiga förhållanden, men som dock alltid
fört en ärlig vandel, har i afton igenkänts av sin
åldriga moder miljardisen Gloora Irwing. Jag
är glad över vad som hänt, om jag också innerst
känner mig bedrövad över att nu mista en av de
bästa krafterna inom min ensemble. Irwing åter¬
vänder nu till sitt palats vid:5:e avenyen.

Den gamla damen, som leende åhört teaterdirek¬
törens ord, grep hans hand och sade med tårar
i ögonen:

— Tack för att ni varit god mot min stackars
gosse. Kom nu, Georg, i morgon skall jag bedja
om nöjet att få besöka eder. Jag känner behov
av att tacka eder ännu mera.

Orkestern föll nu enligt planen in med »The
Stare and Stripe» och Irwings marsch upp mot
ingångsporten artade sig till ett verkligt triumf¬
tåg, publiken applåderade, viftade med näsdukar,
parasoller och konfektpåsar och ända ut i vesti¬
bulen trängdes en hurrande skara, som ville se
en sista skymt av den på samhällets höjder upp¬
kastade Irwing. En mattblänkande hundra häst¬
krafters Cleveland med motorn morrande som en
katt dök fram ur mörkret med strålande lyktögon.