OCR Output

min försvunne som och därefter stor återför¬
ening och bengalisk eld och The Star and Stripe.
Det kommer att knipa publiken.

— Ingen så dum idé, mumlade direktören, men
det där med städet blir för enkelt, nej, det måste
vara en miljardis till femton dollars från Mull¬
berrys agentur. Tror ni, Irwing, att ni kan ta ett
skutt från scenen över orkestern, och komma ned
lagom för damens fötter? Sen går ni, mor och son,
glömska av allt utom för varandra, nedåt mitt¬
gången under publikens jubel och sen kan ni få
hämta fem dollars på kontoret i fjorton dagars tid.

— Och vi då? frågade Pete.

— Tjugufem dollars per man och kväll, och
egna rekvisita, men inga häftstift på golvet, för
numret efter ert blir ett med en arabisk trupp
på femton personer som ha dans på programmet.
Vi repetera i dag och i morgon kväll 9,15 kommer
»sketchen» Ateljéidyll att gå av stapeln.
Good by.

Vi fem, som av ett öde nu kastats in på de
bräder, som föreställa halvvärlden på vådevill¬
teatrarna, stirrade på varandra och brusto som
på en given signal ut i ett stormande gapskratt.

er BIO, HO Vi kabaretartister, hojtade Wilson.
Jag skall ha en tub med mig.