OCR Output

lar aldrig: på alla strängar utan löfte om nattlogi
och minst femtio cents tillmat — visky menar jag —
säger O. Henry i sitt sjätte kapitel nionde vers.

— Tag med hela orkestern, jag betalar, sade
Wilson och kastade en cigarr, som Irwing behän¬
digt uppfångade mellan sina läppar.

— Well, jag är en gentleman och en gentlemans
son, rymde från min familj, ville. vara fri från
det som ej passade en frigjord ande, är nu här
med tillbehör och allt — frukost i morgon garan¬
terad, han: smekte råttan, sedan ny turné, by
Jove, er vän dröjer med viskyn —: damn it.
Värmen och tröttheten kommo honom att sjunka
ihop. |

— Gentlemän, lallade han. Give me five cent to
a beer — Irwing be— talar... i nästa ögonblick
var han djupt insomnad.

— Havanna på fastande mage är lika bra som
tio gram veronal, grymtade Wilson.

Pete med flaskan kom för sent och vi bäddade
ned vår gäst i ett hörn av ateljén under ett

lager av ovärderliga konstverk — utan spänn¬
ramar — och så gingo vi alla till vila.

Nästa morgon bjöd på en av de speciella Chi¬
kagoöverraskningarna, mild, ljus luft, klar him¬
mel och strålande sol.