OCR Output

egnet strömmade ned, det
var höst i Chikago och

uppe i vår ateljé suckade
radiatorerna och plaskade regn¬
dropparna ned if. d. tomma pytsar,
som stodo här och var på golvet,
för takfönstren läckte himmelskt
och genom en sprucken ruta
kommo alla vindar.

Pete, vår församlings ålderman, en liten fyr¬
kantig gentleman med långt tillbakastruket. hår
och rödaktig näsa, serverade oss den sista skvätten
ur muggen med varm majsvisky, för det var året
före förbudet och viskyn var ärligen tagen på
kredit nere på baren i hörnet. Ja, här sutto vi
alla de fem som konsten och ödet: tillsammans
ringat in på Investigator street 108, aderton trap¬
por upp och diskuterade vinterns levnadsmöjlig¬
heter.