OCR Output

1923 den 21: februari, :: Nr 33

AN
a
Asplidens Hemmansägaren E. O. Distriktstummaren Karl
Lundkvist, Berg, Ren-! Alfr. Hultdin, Aspliden,
tjärn Malåträsk

I

Umeå i Landskansliet den 21 februari 1923.

AXEL SCHOTTE.
Gustaf Hultman.

Umeå 1923, Runo Larssons Tryckeri