OCR Output

1923--den: 21: teöruaris. Nr 2839.
NS
Må fr Rn nns
| oSvan- | Byggmästaren J. Lindmark, Hemmansäg. Anders Holm-;
ströms Svanfors berg, Nyholm, Svanfors |
| Skellefteå | Underlöjtnanten J.B. Ökvist, Hemmansägaren C.G. Lind-]|
| södra Sörböle, Skellefteå gren, Innervik |
| Gum- |Hemmansägaren Johan! Hemmansägaren Rob. P.
marks- Fahlgren, Ragvaldsträsk, Ingberg, Gummarksnoret,
Norets Skellefteå Skellefteå
Klutmarks | Häradsdomaren Anton! Hemmansägaren = L. A.
| Brännström, Skråmträsk | Eriksson, Klutmark
| Finnfors |Handlanden D. A. Rhodin, Hemmansägaren Nils |
| Krångfors Svensson, Finnfors, Finn¬
| forsfallet
| Ursvikens | Förvaltaren Gust. Wigren, Överlotsen J. G. Wikström,
| Klemensnäs, Ursviken Ursviken
'Bergsbyns Folkskolläraren Helmer! Hemmansägaren Bror
| Bergstedt, Bergsholmen Holmström, FRESK
; |
Bureå | Bureå |Disponenten Joh. Bränn-| Fabrikören K. O. Norlund,
; | ström, Bureå Bureå
Nedre | Hemmansägaren K. J. Nord-| Hemmansägaren Karl Wik-|
| -Bäcks ström, Burvik, Granliden! ström, Bäck, Granliden |
' > Öhrvikens Förvaltaren F. W. Hell-| Materialförvaltaren =P. M.
| ström, Onhrviken, Kall-| Ohngren, Ohrviken, 2.
| holmen holmen |
'Sjöbottens | Hemmansägaren J. A. Lind-I|f. Korpralen Gabriel Hurtig,
gren, Sjöbotten, Hjogg-| Sjöbotten, Hjoggböle
böle
Fahlmarks | Hemmansägaren P. J. Lund-| Fjärdingsmannen K. Malm-!
ström, Gamla Fahlmark,| kvist, Ostra Fahlmark,
| Hjoggböle Hjoggböle
Hjoggböle | Hemmansägaren G. EE. Poststationsföreståndaren :|
| Karlsson, Hjoggböle O. A. Karlsson, Hjogg-]
| böle |
| Jörns | Jörns Kronojägaren K. G. Sten- Handlanden Sten Utter-'!
| berg, Jörn ström, Jörn
'Stavaträsks! Kronojägaren Karl Sten- Hemmansägaren Hugo Åh-|
| berg, Norsberget, Stava-| lund, Stavalund, Stava¬
| träsk träsk
'Myrhedens'! Förvaltaren Frans Olsson, Inspektoren Elof Lund-|

Myrheden

ström, Myrheden

|