OCR Output

I
ä
Fölöv

|

Bur¬

lefteå

|
|
|

1923 den 21 februari.
ANG fö

4

Henriksson, FORE

|
| Anäset

Sehlstedt, Strand, Ånäset
Albin!

boda | Vebomark

| Risböle, Granliden

|
Lövångers 'Folkskolläraren
son, Mångbyn, Hökmarks¬

| byn

Inspektoren Valfr. - Wall¬
byns | mark, Bodbysund
Ljusvatt- Landstingsmannen Nils
nets Brännström, Ljusvattnet |
Kalvträsks 'Handlanden Joh. Ant. Jons¬
| son, Asträsk
| Storbrän- Inspektoren Albert Svens¬
IS naäns- | son, Storbrännan
Bygde- IHemmansägaren Oskar!
träsks | Olsson, Bygdeträsk

Lapp- Nämndemannen Joh. Ren-/
vattnets ström, <Renbergsvattnet,
| Burträsk
Kågeda- ömmörtalitindenråt N.
lens J. Fahlgren, Ersmark

|
|

fors | Widmark, Gråliden, Hög¬
| dalsås

nötta. + ström, -Brännamn, ”Skel¬
|" Iefteå
Medle Hemmansägaren = A. B.

Lundström, Medle

|
|

I
I

|

hansson, — Mårtensboda,
Vebomark
Arthur
Andersson,
Lövånger |
Landstingsmannen Erik Al¬
fred Lundh, Prästbordet,
Lövånger |
Landstingsmannen Emil
Boström, Bodbysund

Edvard
Uttersjön,

Hemmansägaren Andreas
Nyström, Ljusvattnet

Fjärdingsmannen J. A. Sö¬
derström, Kalvträsk

Hemmansägaren Johan An¬
dersson, Storbrännan

Hemmansägaren J. P. Olofs¬
son, Rönnliden, Bygdsil¬

jum
Hemmansägaren Axel
Bod¬
bysund

Kommissionären Jacob Ny-:
ström, Kåge

Hemmansägaren Joh. Jo¬

hansson, Gran, Hög¬
dalsås
Trävaruhandlanden ÅA.

Lindgren, Dyhringe, Skel:

lefteå
Skräddaren J.

EF; Bram
| ström, Medle |