OCR Output

1923 den 21 februari.

|

i

I

Dorotea | Distriktstummaren A. Al¬

2:dra dén, Ormsjö
Dorotea Nämndemannen Gustaf
3:dje Lindberg, Avaträsk
|
Dorotea |Landstingsmannen Konrad
4:de Eriksson, Lavsjö

Hemmansägaren. Nils

1:sta August, Jonsson, Änges¬
dal
Tärna s:ns | Kommunalnämndsordf. J. J.
2:drå Stenmark, Umfors
Tärna s:ns | Kyrkoherden J. Neeselius,
3:dje Tärnaby
Ratu 'Hemmansägaren Johan
| Bäckström, Bliska, Ratan
Bygdeå 'Folkskoleinspektören PO.
| Lundkvist, Bygdeå
Bygdeå- | Hemmansägaren L. O. Berg¬
Fällfors ström, Åkulla, Bygdeå
Roberts- Överläraren Albert Wester¬
fors lund, Robertsfors
Sikeå Hemmansägaren J. E. Nord¬

brandt, Legdeå, Sikeå

|

tens | mark, Överklinten
Ultervatt- 'Hemmansägaren Edvin Ed¬
nets | ström, Ultervattnet, Ro¬
20 | bertsfors
Akullsjö Hemmansägaren J. P. Gren¬
| --Holm; "Södra ..Stortjärn;
i | Overklinten
Ånäsets f. d. Folkskolläraren G.
Jonsson, Nybyn, ÅAnäset
Flarkens | Nämndemannen A. A. An¬

| dersson, Lund, Anäset

Flandlanden: Ernst :Sjö¬
ström, Ormsjö
Inspektoren = Josias

Nor-|
denstedt, Dorotea |

Kommunalnämndsordf.
Aron Persson, Lavsjö |
Hemmansägaren Oskar Jo-]
hansson, Angesdal |

Hemmansägaren August Jo¬
han Stenmark, Umasjö,
Umfors

Landsfiskalen K. J. Lund-'
berg, Tärnaby

Hemmansägaren Alex. Sö-|
derlund, Ratu, Sävar

Hemmansägaren Otto Is-|
berg, Bygdeå |

Hemmansägaren N.F. Berg-|
ström, Antnäs, Bygdeå |

Predikanten = J. Palmgren,
Robertsfors |
Stabbläggaren Leon. Lars- 7
son, Sikeå

Poststationsföreståndaren

Johan Johansson, Över-|
klinten |
Magnus|
Ultervattnet,

Hemmansägaren
Pettersson,
Robertsfors |

Hemmansägaren = Andersl|
Grenholm, Södra Stor-|
tjärn, Överklinten |

Kommunalnämndsordf. = |
Aug. Röring, bög
Ånäset

Hemmansägaren Petrus Pet:
tersson, Flarken, Ånäset |