OCR Output

|

1923 den 21 februari. N:r 33.
SSB
1 2 3 | 4
| Fredrika |Handlanden Erik A. Sr Skiftesgodemannen Frans
| västra | man, Tallsjö V. Hedlund, Tallsjö
'Orträsk | Örträsks |Skräddarmästaren F.L. Ska-| Faktorn Viktor Nordfjäll,
| rn, Orträsk Orträsk ;
Långsele |Faktorn S. E. A. Löfgren, f. Landstingsm. I. P. Lind¬
va i Långsele, Orträsk ström, Långsele, Örträsk
Åsele | Asele-distr.| Jägmästaren T. Nettelbladt, Kommunalnämndsordf. M.
| Asele P. Eriksson, Asele
| Hälla-distr. Folksolläraren J. G. Lind-' Handlanden C. E.: Lind¬
| berg, Gavsele ström, Hällaström
| Lomsjö- | Folkskolläraren Torsten Jo-| Handelsföreståndaren Einar
| odistr. | hansson, Lomsjö Hammar, Lomsjö |
I |
Rissjö- |Kronojägaren J. Nordin Yt- Hemmansägaren Albert
distr. terrissjö, Åsele Eriksson, Ytterrissjö, Åsele
| Siksjö- Fallin JO: Westman; Faktorn. J:F Domeij; bil
| | HSK od Yxsjö, Älgsjöås ögda |
| Vilhel- | Vilhelmina | Handlanden Harald Jäger, Banktjänstemannen C:.
mina Laxbäcken, Vilhelmina Rundqvist, Vilhelmina
Siksjö | Poststationsföreståndaren |Nämndemannen Sven Jo¬
S.J; "Hamberg, Siksjö-) "han : Eriksson, Siksjöhöj¬
höjden ' den
Järvsjö | Kronojägaren Hilmer Pers-| Hemmansägaren S. Agaton
| son, Järvsjö, Latikberg | Svensson, Järvsjö, Latik¬
| berg |
Bäsksjö 'Hemmansägaren Johan Kas-| Hemmansägaren Levin
| | per Johansson, Bäsksjö Jousson, Bäsksjö |
| Nästansjö | | Folkskolläraren Lars Lind-/| Nämndemannen Rupert
| | | blad, Nästansjö | Nilsson, Nästansjö =.
| | Tresunds | Kronojägaren P; O. Väster- Hemmansägaren Linus Oh¬
| | lund, Tresund | man, Tresund |
Skans- | Lapptillsyningsmannen RJ Kommunalfullm.-ordf. John
holms Holmgren, Skansholm | Sundkvist, Skansholm
| |
| Fatmo- | Lapptillsyningsmannen Pe- Hemmansägaren J. A. Holm-!
| | makke trus Holmgren, Stornäs, gren, Stornäs, Malgo¬
| | Malgomaj maj
| Dikanäs |Folkskolläraren P. O. Hans-' | Hemmansägaren Magnus
| | son, Dikanäs | Nerpin, Dikanäs
Dorotea Dorotea | Hemmansägaren S. K. Fors- Faktorn Folke Lindberg,
| 1:sta lund, Söderfors, Arksjö | Arksjö