OCR Output

1923 den 19 februari. N:r 31.
RA

Vägen Älgsjö vid Åsele—Lyckselevägen—Fredrika.
» - Fredrika— Bjurholms sockengräns vid Godåker (nya Fredrika¬
vägen, se Bjurholms socken).
Vägen Fredrika—Västermyrriset å vägen Asele—Lyckselevägen.
» Åsele—Vilhelmina.
» Vilhelmina—Lövliden—Tresund (Erik Ivars).
Lövliden—Skansholm.
» Vilhelmina —Södra Latikberg.
Utfartsvägar från Vilhelmina och Dorotea järnvägsstationer.

B. Följande allmänna vägar få befaras endast med lättare
personautomobiler och ej med större hastighet än att på en tim¬
me tillryggaläggas högst 20 km. med ytterligare nedsättning av
farten efter omständigheterna vid mörker eller dimma.

Vägen Bjurholm— Vännäs.
5 Levar— Brattfors.
» Botsmark—Floda. s
» Tyärålunds = järnvägsstation—Degerfors (Degerfors «socken,
gamla materialvägen).
Vägen Tvärålunds järnvägsstation—Umeå sockengräns vid Tjärnbäck.
Vägen Hällnäs—Ekträsks järnvägsstation (Degerfors socken, gamla
materialvägen).
Vägen Bureå—Burvik—Risböle—Uttersjöbäcken (Bureå och Lövångers
socknar).

C. Följande broar å allmänna vägar få ej befaras med större
hastighet än att på en timme tillryggaläggas högst 20 km., med
iakttagande att vid mörker eller dimma farten skall ytterligare
nedbringas för undvikande av fara för annan trafik samt att för ¬
övrigt all försiktighet iakttages vid möte eller förbikörning av
åkande eller gående.

Bron över Ume älv vid Umeå.
, Bure älv vid Bureå.
é » Skellefte älv vid Skellefteå.
j » Byske älv vid Byske.
2 » Ume älv vid Lycksele.

D. Automobiltrafik är förbjuden å följande allmänna vägar och
broar:

Gamla landsvägen från Skellefteå till Burträsks kyrka.

Bron över Sävar älv vid Gravmark.

Här ovan angivna för automobiltrafik tillåtna vägar få även befaras
med motorcykel, de under avdelning B upptagna dock endast med där an¬
given hastighet.