OCR Output

1923 den 19 februärt --Nr-31.
ER ER

Umeå, Vännäs, Sävar, Holmsunds och Hörnefors samt delar av
angränsande socknar.

Vägen Hörnefors —Sulfitfabriken.
» Umeå—Vännäs.
Utfartsvägar från Vännäs, Spölands och Brännlands järnvägsstationer.
Vägen Vännäs—Vila (å Lyckselevägen).
» Spöland—Ytterrödå.
» Brännland—Sörfors —Böle.
» Sörfors—Overboda.
», - Västerhiske— Degerfors.
; Backen —Degerforsvägen.
» Umeå-—Flurkmark—Strömbäck.
» - Tavlesjön—Holmsund.
i Sävar—Skeppsvik.
, Sävar—Tväråmark.
», Sävar—Botsmark med undantag av bron över Sävar älv vid
Gravmark, som ej får befaras med automobil förrän bron blivit ombyggd
(se avdelning D.)

Degerfors socken och delar av angränsande socknar.

Utfartsväg från Tvärålunds järnvägsstation till Vännäs—Vilavägen:
Vägen Vindelns järnvägsstation—Botsmark— Robertsfors —Sikeå.

Z Degerfors—Hjuken—Lycksele (se avdelning C).

ä Hällnäs järnvägsstation—Hjuken.

» — Strycksele—Åmsele— Ruskträsk.

Bygdeå socken.

Vägen Skinnarbyn— Västra Sjulsmark.
Vägarna Djäkneboda— Ratan och Dalkarlså— Ratan.
Vägen kustlandsvägen—Sikeå hamn.

Nysätra socken.

Vägen Ånäset—Vebomark.
s Nybyn—Flarken—Söderbäck.
5 Kustlandsvägen—Gumboda hamn.

Lövångers socken och delar av närgränsande.

Vägen Selet—Vebomark—Bodbyn.
» Selet—Kallviken.

Burträsks socken.
Vägen Burträsks kyrka—Skellefteå (nya Burträskvägen).