OCR Output

1923 den 19 februari. N:r 31.

LÄNSKUNGÖRELSER.

Västerbottens län.

Ser. ÅA Landskansliet 1923
ee dE
+” t å
Kungörelse om automo

angående gällande stadganden om automobiltrafik å allmänna
vägar inom länet.

A. Följande allmänna vägar få, med iakttagande av i gällan¬
de automobilförordning innehållna bestämmelser, befaras allenast
med personautomobil samt lastautomobil, vars last¬
ningsförmåga ej överstiger ettusen kilogram.

LANDSVÄGAR.

Kustlandsvägen inom Västerbottens län från gränsen mot Väster¬
norrlands län till gränsen mot Norrbottens län (se avdelning C.)

s. k. militärvägen: Ruskträsk—Vallen—-Norrbottens länsgräns.

BYGDEVÄGAR.
Nordmalings och Bjurholms samt delar av angränsande socknar.

Vägen Olovsfors—Nyåker.
» Lögdeå—Rundvik.
» - Vallen—Notholmen.
» - Brattfors—Hörnsjö.
» Brattfors-—Långed.
» Gräsmyr—Röbäck.
» - Norrbyn—Kustlandsvägen. Å
» Nyåker—Bijurholm-— Näsland—Orträsk.
» Bjurholm—Fredrika (gamla Fredrikavägen).
» Ljusåker—Nässund—Stennäs (nya Fredrikavägen).