OCR Output

1923 den 17 februari. Niris 27—30.

Fredagen den 2 mars 1923

uti gästgivaregården i Lycksele med lapparne från Grans, Rans, Umbyns
och Vapstens lappbyar, samt

Tisdagen den 13 mars 1923

å Amalienborg i Åsele med lapparne från Vilhelmina norra och södra lapp¬
byar.

Vilhelmina den 3 februari 1923.
Lappfogden.

Uppläses i Umea landsförsamlings och
angränsande socknars kyrkor.
Ang. mjält- N:r 30
brand. i; : Fe & : å

Sedan kreaturssjukdomen mjältbrand, som förekommit bland nötkrea¬
turen i hemmansägaren Jonas Olssons gård i Grisbacka by av Umeå soc¬
ken, numera upphört därstädes, varder nämnda ställe härigenom förklarat

fritt från smitta av mjältbrand.

Umeå i Landskansliet den 17 februari 1923.

AXEL SCHOTTE.

E. Emilén.

Umeå 1923, Runo Larssons tryckeri,