OCR Output

1923 den 27 januari. N:r 21.

LÄNSKUNGÖRELSER.

Västerbottens län.

Ser. A Landskansliet 1923

Uppläses i Degerfors sockens kyrka.

Nar ar

Sedan fråga väckts om utfärdande av sådant förordnande, varigenom Ang. sam¬
viss del av Vindelns samhälle skulle förklaras utgöra municipalsamhälle, VT
varder kommunalnämnden i Degerfors socken ävensom invånarne å kyrko- S
platsen och i trakten däromkring boende härigenom kallade till samman¬
träde inför Länsstyrelsen å kommunalhuset i Vindeln torsdagen den
22 instundande februari klockan 4 em. för att i ärendet höras.

Umeå i Landskansliet den 27 januari 1923.

AXEL SCHOTTE.
Gustaf Hultman.

Umeå 1923, Runo Larssons Tryckeri