OCR Output

1923 den 30 januar, NeE-20:

LÄNSKUNGÖRELSER.

Västerbottens län.

Ser. Å Landskansliet 1923

N:r 220:

Sedan kreaturssjukdomen mjältbrand, som förekommit bland nötkrea- Ang. mjält¬
turen i hemmansägaren Per Ekströms gård i Ersmarks by av Umeå soc- = brand.
ken, numera därstädes upphört, varder nämnda ställe härigenom förklarat

fritt från smitta av mjältbrand.
Umeå i Landskansliet den 30 jannuari 1923.

AXEL SCHOTTE.

Gustaf Hultman.

Umeå 1923, Runo Larssons Tryckeri