OCR Output

1923: den 27 januari. N:r 16.

LÄNSKUNGÖRELSER.

| Västerbottens län.
Ser. A Landskansliet 1923

N:r 16. Allmänneligen efterlyses:
Ang. allmän

på begäran av beväringsbefälhavaren vid flottans station i efterlysning.
Stockholm:

följande värnpliktiga, vilka utan anmält laga förfall uteblivit från in¬
ställelse till tjänstgöring vid Kungl. flottans station i Stockholm:

M. 13 243/1921 Lundström, Ernst Birger August, eldare, född den 12
april 1901 och

M. 3 243/1918 Lundström, Bror Linus Eugen, eldare, född den 28 no¬
vember 1898, båda kyrkobokförda i Sävars församling,

M. 1 243/1916 Andersson, John Alfred, lättmatros, född den 13 maj
1895 och kyrkobokförd i Grubbe, Umeå landsförsamling;

M. 24 243/1915y Lindberg, Erik Arthur, eldare, född den 17 september
1895 och kyrkobokförd i Sävars församling;

F. 7 244/1910 Högdahl, Hjalmar Johannes, sjöman, född den 23 sep¬
tember 1889 och kyrkobokförd i Byske församling samt

M. 7 243/1916 Larsson, Bror Hesekiel, lättmatros, född den 10 maj 1893
och kyrkobokförd i Vilhelmina församling.

Krono- och stadsbetjänte anmodas att i anledning av före¬
stående efterlysning noggrannt fullgöra vad dem enligt hämtnings¬
kungörelsen den 30 juli 1918 åligger.

Umeå i Landskansliet den 27 januari 1923.

AXEL SCHOTTE.
E. Emilén.

Umeå 1923, Runo Larssons Tryckeri.