OCR Output

1923 den 17 januari. Nr 12;

LÄNSKUNGÖRELSER.

Västerbottens län.

”Jerr. Å Landskansliet 1923

nn JF —L

NT 12; Ang. perso¬

SA 3 4 i; 3 ner som för¬
Härigenom kungöres att nedannämnda personer innehava Länssty- ordnats verk¬

relseens förordnande att vid förfall för vederbörande landsfiskal verk- ställa växel¬
ställlla växelprotester, nämligen: protester,

i Nordmaling: f. d. postmästaren Alfred Dahlén och bagaren Bernh.
Hönrrnsten i Lögdeå;

i Åsele: banktjänstemannen A. Kant;

i Robertsfors: förvaltaren Viktor Hörnström;

i Degerfors: bankkamrer Bertil Scherdin;

i Burträsk: bankkamrer Gustaf Edvin Boström;

i Nysätra: kassören Fredrik Wiklund;

i Jörn: bankkamrer Einar Thorsén;

i Dorotea: handlanden J. Gustafsson;

i Byske: förvaltaren P. Norman;

i Norsjö: gästgivaren K. E. Westerlund;

i Holmsund: polisuppsyningsmannen Alb. Eriksson;

i Vilhelmina: f. gästgivaren Joh. Jonsson och banktjänstemannen C.
Runadquist; z

i Bureå: kassören Arthur Erik Oqvist och vid förfall för denne kas¬
söreen Oskar Wikner;

i Sorsele: faktorn Johan Robert Rönnholm;

i Stensele: fjärdingsmannen J. M. Andersson;

i Bjurholm: kassören A. Johnson;

i Kåge: hemmansägaren Axel Marklund;

i Nyåker: fjärdingsmannen Olof Gotthard Grundström eller, vid för¬
fall fför denne, stationsmästaren Karl Danielsson;

i Fredrika: folkskolläraren Olof Arvid Tengborg samt

i Lycksele: landsfiskalen Ivar Rönnberg vid förfall för landsfiskalen i
Lyckksele södra distrikt.

Umeå i Landskansliet den 17 januari 1923.
AXEL SCHOTTE.
Gustaf Hultman.

Umeå 1923. Runo Larssons tryckeri.