OCR Output

pr

1923 -:den:T7 januari Nf 10:
RR

Därjämte har Styrelsen medgivit, att distriktsbärnmorskan Brita J.
Rosenberg må, så länge hon innehar distriktsbarnmorsketjänsten i ettdera
av distrikten n:r 55 eller 118, fortfarande hava sin station i eller i närheten
av Storbränna by.

Umeå i Landskansliet den 17 januari 1923.

AXEL SCHOTTE.
Gustaf Hultman.

Umeå 1923, Runo Larssons Tryckeri.