OCR Output

1923 den 17 januari. N:ris 8—90.
NEO OR
inom Västerbottens norra domsaga:

kommissionären O. E. Alm, Skeilefteå;

inom Västerbottens mellersta domsaga:
kommissionären J. A. Lindmark, Ånäset;

inom Umeå domsaga:
fröken Jenny Björklund, Umeå domsagas kansli, Umeå;

inom Västerbottens södra domsaga:
fröken Anna Hellström, Västerbottens södra domsagas kansli, Umeå;

inom Västerbottens västra domsaga:
fröken Zonja Hammarqvist, adress tingshuset, Lycksele.
Umeå i Landskansliet den 17 januari 1923.

AXEL SCHOTTE.

Gustaf Hultman.

Umeå 1923. Runo Larssons tryckeri.