OCR Output

1023 den 16 januari. NT:

LÄNSKUNGÖRELSER.

Västerbottens län.

Ser. A Landskansliet 1923

Uppläses i Umeå landsförsamlings och
angränsande socknars kyrkor.

NEG

Sedan ett fall av mjältbrand inträffat bland kreatursbesättningen hos
hemmansägaren Per Ekström i Ersmarks by av Umeå landsförsamling, för¬
klaras härigenom ovannämnda Ekströms gård smittad av mjältbrand, vilket
härmed kungöres med föreskrift, att inga av gårdens kreatur få tillsvidare
från stället bortföras; att inga kreatur från andra gårdar få komma i ome¬
delbar närket av den smittoförklarade gården, att endast djurens ägare
eller skötare få inträda i ladugården, samt att dessa personer tillsvidare ej
må besöka andra ladugårdar och stallar och om möjligt ej andra gårdar.

Beträffande mjölk från mjältbrandsmittad kreatursbesättning skall till¬
lämpas bestämmelsen i 25 8 3 mom. Kungl. Förordningen den 9 december
1898 angående vad iakttagas bör till förekommande och hämmande av
smittosamma sjukdomar bland husdjuren.

Vederbörande kronobetjäning och kommunalnämnd hava att tillse, att
sålunda och i övrigt i nämnda förordning meddelade föreskrifter noggrannt
efterlevas.

Umeå i Landskansliet den 16 januari 1923.

AXEL SCHOTTE.

Gustaf Hultman.

Umeå 1923, Runo Larssons tryckeri.

Ang. mjält¬
brand.