OCR Output

1923 den 9 januari. N:r 6.

LÄNSKUNGÖRELSER.

Västerbottens län.

Ser. Å Landskansliet 1923

Uppläses i Norsjö sockens kyrka sön¬
dagen den 14 januari 1923.
N:r 6. Ang. röst¬
samman¬

Med föranledande av Kungl. Maj:ts utslag den 14 december 1922 på räkning.
anförda besvär över val av kommunalfullmäktige i Norsjö socken kungöres
härmed, att ny sammanräkning av de vid nämnda val avgivna röster för
utseende av 30 fullmäktige för en tid av 4 år räknat från och med den 1
januari 1923, kommer att verkställas inför länstyrelsen måndagen den 22
innevarande januari klockan 11 fm.

Umeå i landskansliet den 9 januari 1923.

AXEL SCHOTTE.

Gustaf Hultman.

Umeå 1923, Runo Larssons Tryckeri.