OCR Output

1923 den 9 januari. N:ris 4—3.
heten varje helgfri dag mellan kl. 10,30 fm. och 1 em. (Rt. 688) samt att

vattenrättsdomaren i frågor, som angå tjänsten, är tillgänglig för samtal
medelst telefon mellan kl. 10,30 fm.—12 midd.

Umeå den 2 januari 1923.

Vattenrättsdomaren.
Umeå i Landskansliet den 9 januari 1923.

AXEL SCHOTTE.

Gustaf Hultman.

Umeå 1923. Runo Larssons tryckeri.