OCR Output

1923 den 3 januari. Nrr 1.
oh

|
|
|
|
|
|
|

Nysätra socken¬
stuga

Lövångers
sockenstuga

Biografteatern
Trions lokal i
Bureå

Ordenshuset i
Ursviken

Skellefteå
sockenstuga

Granå, Gråliden, Grånäs, Hed¬
lunda, Häbberstfors, Häbbersli¬
den, Hällbergssvedjan, Hälliden,
Högdal, Höglund, Kusliden, Li¬
den, Mulltjäln, Norrberget, Norr¬
bäck, Nydal, Nyheden, Olofsberg,
Qvarnforsliden, Rönnberget, Rönn¬
liden, Sandberg, Sandfors, Sly¬
berg, Stentorp, Storselet, Ströms¬
gård, Tarsbäcksliden, Tarsmyran,
Tarsnäs och Västbäck av Skel¬
lefteå norra landsfiskalsdi¬

Bergfors södra, Bureå, Burvik, Bäck,
Bölesvik, Hedåker, Häggdal, Hägg¬
näs, Holmsvattnet, Istermyrliden,
Kroknäs, Ljusvattnet, Ottertjärn,
Sandviken och Storön av Bureå
SOCKEN >. si Gert ARE

Övriga byar inom Bureå socken ..

Bergsbyn, Furunäs, Innerursvik,
Kallholmen, Klemensnäs, Nyhamn,
Risön, Sävenäs, Tuvan och Yt¬
terursvik av Skellefteå norra
landsfiskalsdistrikt ... oso...

Den del av Skellefteå socken, som
omfattar Skellefteå södra lands¬
fiskalsdistrikt med undantag av
ovan uppräknade byar, varifrån
inställelse sker i Bastuträsk. ....

med undantag av Hedensbyn

OCh TVMOPrOR . va

Febr.
Mars

20

10

NCR ROND Senate ONE