OCR Output

1923 den 3-januaricz Nitok

Ordenshuset
vid Jörns
järnvägsstation

Församlings¬

Kommunalhuset
i Byske

Gamla skolhuset
i Storkåge

Svartnäs, Sämsktjäln, Träskliden,
Udden, Vikborg och Asen samt
av Skellefteå södra landfi¬
skalsdistrikt byarna Andersberg,
Berget, Bergliden, Bjurfors, Bo¬
rup, Fallet, Finnfors, Fått, Gran¬
näs, Grönliden, Holmselet, Högs¬
liden, Karsträsk, Krångfors, Krång¬
näs, Lidberget, Loberget, Myrli¬
den, Nyfors, Nygård, MNyliden
västra, Orrträsk, Plan, Rismyrli¬
den, Röjnoret, Slut, Storberget,
Svartliden, Sörträsk och Valliden

Av Jörns socken byarna Anders¬
träsk, Björkliden, Djupträsk, Alg¬
träsk, Granberg, <:Granbergs¬
träsk, Hornsträsk, Jörns station,
Karlbränna, Missenträsk, Lidträsk,
Myrheden, Nyborg, Pärlström,
"Stensträsk, Storberg, Storträsk,
Ullbergsträsk, Vithatten, Alyckan,
Ånäset, Åselet och Österjörn ..

Övriga byar inom Jörns socken ..

Fällfors församling

ruögrund, Ostvik, Ytterstfors och
Ostanbäck av Byske socken. ...

Övriga byar inom Byske socken . z

Ersmark, Kusmark, Storkåge och
Storkågeträsk av Skellefteå nor¬
ra landsfiskalsdistrikt .......

Bastuliden norra, Bastuträsk norra,
Björkdal, Boviken, Brånet, Bränn¬
berg, Brännet, Brännkläppen,
Bäckfors, Bäckänget, Djupgrovan,
Eriksdal, - Eriksliden, Falkliden,

Fällbäcken, Gran, Granholm,

Febr.

14
15

20

2
23

24

10 fm.

10 im.
10 fm.

10 fm.

10-11.
10 fm.

10: fit.