OCR Output

Skolhuset vid
Bygdeå kyrka

Godtemplar¬
huset vid Ro¬

Burträsks kom¬
munalhus

|

I

1923 --den--3 januark«oNiP
RE NG

dels Robertsfors bruksförsamling
och dels nedannämnda särskilt
angivna byar av Bygdeå försam¬
ling, vilka skola inskrivas i God¬
templarhuset vid Robertsfors bruk

kvittern, Altarliden, Andersliden,
Berga, Bergnäs, Bjenfors, Bjen¬
sjön, Brattliden, Broänget, Edfast¬
mark, Elglund, Erlardstorp, Fram¬
näs, Fågelsång, Frodtjärnbäck,
Fräkenbäck, Norra Gottland, Grav¬
bäck, Gravfors, Granberget; Gull¬
tjärn, Högaliden, Jomark, Jodal,
Kättbergsheden, Korssjön, Krok¬
bäck, Krokån, Legdeå, Liden,
Liljabäck, Mattsneke, Mjösjöbäck,
Mjösjö, Norrfors, Nyborg, Nyli¬
den, Olsliden, Kvarnrödjningen,
Ryssjön, Selsberg, Selfors, Sik¬
näs, Sikeå, Sjöbäck, Smårödjnin¬
gen, Stenförs, . Nya Storbäcken,
Yttre Storbäcken, Storliden, Stor¬
rödjningsberget, Södra Stortjärn,
Norra Stortjärn, Strandholm, Stå¬
bäcken, Tryssjön, Trågaliden, Ut¬
tervattnet, Västanå, Vimmerby,
Ytterklinten, Åkullsjön, Åselet,
Asjön, Overklinten samt Roberts¬
fors bruksförsamling jämte Sikeå
härfäplafs soo

omfattar byarna Mjödvattnet,Lapp¬
vattnet, Bursiljum, Svarttjärn, Bod¬
byn, Gammelbyn, Renbergsvatt¬
net, Lillberg, Åbyn, Ljusheden,
Järvtjärn, Burliden, Brönstjärn,
Ljusvattnet, Innansjön, Bygde¬
träsk, Stenfors, Bäckliden, Högli¬

¬

Febr.

10 fm.